„Hajdúnánás, az aranyszalma városa”

„Hajdúnánás, the city of the golden straw”

hun

Tisztelt Látogató,

A tanösvénnyel a városba látogató turisták számára – de a helyben felnövekvő fiatalok számára is izgalmat jelenthet annak bejárása – igyekszünk bemutatni hajdú múltunk és jelenünk egy szeletét. Az alföldi puszták változatos élővilágát, valamint a hagyományos gyepgazdálkodás, a legeltető állattartás nélkülözhetetlen kellékeit: az alföldi puszta őshonos háziállatait.

A tanösvény mintegy 3500 méter hosszú, 10 állomással gyalog, vagy száraz időben kerékpárral bejárható a strandfürdőnél kialakított kiindulóponttól. A buszforduló épületének falán elhelyezett nagyalakú térképtől, ahol indulás előtt szemügyre vehetjük a tanösvény útvonalát és állomáshelyeit. A látogatás egyénileg lehetséges a kézben tartott vezetőfüzet segítségével, amely okostelefonnal QR-kóddal is elérhető.

A túra ajánlott időtartama 2-3 óra. Ezt további tartalmas időtöltés követheti a végállomáson a nánási hagyományok őrzése és ápolása jegyében a Kendereskert látogatóközpont felkeresésével!

www.kendereskert.hu

A tanösvény saját felelősségre látogatható! 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

eng

Dear Visitor,

With the this trail, we try to present a small part of our hajdú past and present to tourists visiting the city – but also to young people growing up locally. Our goal is to show the diverse wildlife of the Great Hungarian Plain, as well as the indispensable supplies of traditional grassland management and pastoral animal husbandry: the Hungarian plain native wildlife.

The trail is about ,3.500 meters long, has 10 stops and on foot or by bicycle in dry weather is easy to walk along from the starting point at the Spa. From the large-scale map placed on the wall of the bus roundabout building, where we can look at the route and stops locations of the trail before departure. The visit is possible individually with the help of this hand-held guidebook, which can also be accessed with a QR code via smartphone. The recommended duration of the tour is 2-3 hours. This can be followed by another meaningful pastime at the terminus in the name of preserving and nurturing the traditions of Nánás by visiting the Kendereskert Visitor Center!

www.kendereskert.hu

The trail can be visited at your own risk!

Hajdúnánás City Council

Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében tárgyú projekt bemutatása [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020]

Hajdú-Bihar Megye nevezetes a nemzedékről-nemzedékre öröklődő kézműves hagyományokról, melynek legnagyobb ösztönzője a hortobágyi pásztorkodás. Az utóbbi évek turisztikai fejlesztéseiből azonban hiányoztak azok az újszerű megoldások és szolgáltatások, amelyek meglévő potenciálra építve erősíthetik a települések vonzerejét. Ezen igényekre reagálva a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi és Környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázati felhívás alapján a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető a megye egyes – turisztikai szempontból releváns – településeinek projektötleteit figyelembe véve nyújtott be egy több települést magába foglaló, a térség egyedi turisztikai sajátosságát felölelő pályázatot Magyar szürkék útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar Megyében címmel. A projekt célja a magyar szürkemarha tenyésztés legendájának, mint több évszázados kulturális örökségnek turisztikai célú hasznosítása, új attrakciók kialakítása, fenntartható fejlesztése.

A projekt eredményeképpen egy olyan Hajdú- Bihar megye területén Debrecen – Hajdúböszörmény – Hajdúnánás – Balmazújváros – Nagyhegyes – Hortobágy – Nádudvar – Hajdúszoboszló – Debrecen útvonalon húzódó tematikus hálózat jön létre, ahol bemutatásra kerül a korabeli állattenyésztés és a hozzá kapcsolódó pásztorélet, kézművesség, kereskedelem és közigazgatás egy-egy meghatározó és különleges helyszíne, megfelelő infrastruktúrával és marketingeszközökkel.

Hajdúnánás konzorciumi tag ezen projekt keretében a 4080 Hajdúnánás, 0870 helyrajzi számú (Kendereskert) ingatlanon belül 336 m2 bruttó alapterületű Portéka Ház rendeltetésű épület építését valósította meg, amely az állattenyésztés hagyományának, a Nánási Portéka, mint helyitermék bemutatásának biztosít helyet közösségi és fogadótér kialakításával. Megvalósul továbbá a hajdúnánási puszták élővilágát és őshonos legelő háziállatait és a tájgazdálkodás átalakulását bemutató 3,5 km hosszú természetvédelmi tanösvény, mely egy gyalogosan, illetve kerékpárral is bejárható útvonal a Hajdúnánási Gyógyfürdő utcájának folytatásaként a Kendereskert látogatóközpontig. Szintén a projekt részeként egy XVIII.századi település településszerkezetét bemutató 200 cm átmerőjű, pajzsalakot öltött, fekvő bronz dombormű elhelyezése történik a Helytörténti Gyűjtemény és Múzeum és a Kormányhivatal (Hajdúnánás Bocskai u.12-14. szám) előtti közterületen.

Hungarian Grey Cattle – cultural thematic route in Hajdú-Bihar county presentation of a project on the subject [TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020]

Hajdú-Bihar County is famous for its handcraft traditions inherited from generation to generation, the biggest incentive of which is herding in Hortobágy. However, the tourism developments of recent years have lacked innovative solutions and services that can build on existing potential to strengthen the attractiveness of settlements. In response to these needs, it was announced within the framework of the Regional and Settlement Development Operational Program based on the call for socially and environmentally sustainable tourism development, the Hajdú-Bihar County Local Government, as a consortium leader, taking into account the project ideas of some settlements of the county, which are relevant from the point of view of tourism, submitted a tender covering several settlements and the unique tourist peculiarities of the region, entitled Hungarian Grey Road – cultural thematic route in Hajdú-Bihar County. The aim of the project is to utilize the legend of Hungarian Grey Cattle breeding as a cultural heritage of several centuries for tourism purposes, to create new attractions and to develop it sustainably.

As a result of the project, a thematic network on the route Debrecen – Hajdúböszörmény – Hajdúnánás – Balmazújváros – Nagyhegyes – Hortobágy – Nádudvar – Hajdúszoboszló –Debrecen will be established in the territory of Hajdú-Bihar county, which presents the defining and special locations of contemporary animal husbandry and the related pastoral life, handicrafts, trade and administration, with appropriate infrastructure and marketing tools.

Within the framework of this project, the Hajdúnánás consortium member carried out the construction of a 336 m2 gross building called Portéka Ház within the 4080 Hajdúnánás property with topographical number 0870 (Kendereskert), which provides a place for the tradition of animal husbandry, the presentation of Nánási Portéka as a local product by creating a community and reception area. There will also be a 3.5 km long nature conservation study trail presenting the wildlife and indigenous grazing livestock of the Hajdúnánás steppes and the transformation of landscape management, which is a walking or

cycling route as a continuation of Hajdúnánási Gyógyfürdő utca to the Hemp Garden Visitor

Center (Kendereskert). Also as part of the project a 200 cm diameter, shield-shaped, lying bronze relief depicting the structure of an 18th-century settlement will be placed in the public area in front of the Local History Collection and Museum and the Government Office (Hajdúnánás Bocskai u. 12-14).

Hajdunanas

Hajdúnánás Város Önkormányzata

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

0036 (52) 381-411

marhakendereshez

Kendereskert

0036 (30) 435-60-59

szurkemarhatanosveny@gmail.com

www.kendereskert.hu

Nánás és a hajdúság népi hagyományainak, valamint állattartó kultúrájának bemutató helyszíne

walk

Zöld Kör

0036 (20) 955-67-58   

info@zoldkor.net

www.zoldkor.net

Gyalogos vezetett természetismereti túrák csoportok részére, előzetes időpont egyeztetéssel